ГИС АЛИАНС и ТУ- СОФИЯ ОРГАНИЗИРАХА ПРИСЪСТВЕНА ЛЕКЦИЯ ПРЕД СТУДЕНТИ

7.3.2022 г.
ГИС и софтуерни решения в полза на обществото и бизнеса

Днес, 07 март 2022 г.  в поредицата от събития за студенти в партньорство между Технически университет-София и Сдружение ГИС Алианс, гост-лектор беше инж. Александър Лазаров от Мапекс АД. Беше представено развитието на ГИС и Геоинформационните технологии за поддържането на геопространствени бази данни, електронни услуги, геопортали и интегриране на работни процеси в България.

Г-н Лазаров представи пред аудиторията реални примери за успешно реализирани софтуерни решения на Мапекс, сред които ГИС Tobel - с обхват на приложение в публичния и частния сектор; ZiGO - софтуер за планиране, контрол и  управление на автопарк;  Laris MLS – иновативна платформа за брокери на недвижими имоти.

Събитието се проведе присъствено по инициатива и покана на доц. д-р инж. Румяна Илиева, Ръководител катедра „Мениджмънт и бизнес информационни системи“ към Стопански факултет на ТУ - София.

Всички презентиращи лектори от ГИС Алианс в поредицата събития, са с дългогодишен опит и многобройни реализирани проекти в областта на Географските информационни системи и информационните технологии.

ГИС Алианс е българска неправителствена организация на компании и асоциирани академични организации от сферата на географските информационни системи. Към момента членовете на сдружението са технологичните компании: Геодетект, Географика, Давид Холдинг, Колма, Мапекс, Петершинег енд Каниско България и ТехноЛогика.