ЗАСНЕМАНЕ С ТЕРМОВИЗИОННА КАМЕРА

Инфрачервената термография е метод за визуализация на даден обект чрез инфрачервените лъчи, които той излъчва, посредством специализирани прибори. Този метод на обследване е един от най-точните и бързи за откриване на проблеми и дефекти в конструкцията на сградите, който не е разрушителен за областта, подложена на обследване.

Възможно е да бъдат обследвани за течове и термомостове жилищни, административни и индустриални сгради, съоръжения, слънчеви и фотоволтаични инсталации, както и заснемания според нуждите на клиента.

Препоръчително е преди да се пристъпи към саниране на сградата, тя да бъде заснета с термовизионна камера. По този начин става възможно откриването на проблемни зони под фасадната мазилка, което би довело до вземане на съответните мерки с цел качествено саниране.

Мапекс разполага с модерна технология за термовизионно заснемане на сгради и други обекти. Обследването се извършва с дрон и термовизионна камера, което позволява заснемане на сградите от всеки един ъгъл. Като резултат от заснемането специалистите на Мапекс изготвят анализ на резултатите.