Геодезия, Кадастър, Фотограметрия

Вече повече от 15 години, Мапекс е в позицията на пазарен лидер в сферата на своята дейност. Компанията и специализираният ѝ състав притежават множество сертификати и акредитации, удостоверяващи качеството на работа и високия ѝ потенциал.

В отговор на все по-високите пазарни нужди от надеждност и ефективност, изградихме практика на бизнес развитие и инвестиции във високотехнологично и модерно оборудване, както и в прилагането на иновативни методи и технологии на работа.

На тази основа, ние изграждаме нашето портфолио от комплексни услуги, по отношение:Научете повече за нашия опит!

Обърнете се към нас с Вашите конкретни въпроси!