Информационни системи и геоданни

Компанията разработва корпоративни и Интернет/Екстранет-базирани приложения за:

  • Поддръжка на географска информация;
  • Въвеждане на данни в имотен регистър;
  • Автоматизация и управление на географски данни;
  • Обработка на данни от геодезически измервания
  • Географски информационни системи;
  • Обезпечаване на процесите в общинските администрации и предоставяне на електронни услуги.

 

Поради спецификата на работа, както и конкретните информационни обстоятелства, нашите проекти в областта на информационните технологии изискват, преди всичко, ситуационен анализ на съществуващата среда и бизнес моделиране. 

В множество от случаите, фирмата предоставя и консултантски услуги, предхождащи същинската разработка на информационна система. В резултат, клиентите ни получават информационно решение, тясно свързано с техните работни нужди и изисквания. 

 

Често, работата ни по изграждане на информационни системи е свързана с предоставяне на допълнителни услуги като сканиране, оцифряване и георефериране, миграция и съвместяване на цифрови данни, създаване и организация на геопространствени бази данни и други. Това налага предоставянето на цялостни и завършени клиентски решения, изпълнени с необходимите експертност и качество. 

В хода на работата си, в Мапекс осъзнахме, че съчетанието на информационни системи и електронни карти добавя нови перспективи при използването на пространствена информация. Това ни подтикна да изградим цялостен цифров модел за страната, отново, за да сме по-полезни на нашите клиенти.

Като доказателство за своя професионализъм и отговорно отношение, ще осигурим за Вас, не само обучение, но и дългогодишна техническа поддръжка, обслужване и актуализация на внедрените информационни системи.

 

 

Вижте повече за нашите Информационни системи и Геопространствени данни.

Екипът на Мапекс има множество реализирани проекти, свързани с ГИС приложения и изработка на цифрови модели за територията на България. Научете повече за нашия опит!

 

Обърнете се към нас с Вашите конкретни въпроси!