Геоданни

За Вас ние можем да изпълним:

  • Оцифряване и георефериране на данни от хартиени носители,
  • Структуриране и интегриране на данни в специализирани геопространствени бази данни,
  • Изработване на специализирани електронни карти.
  • Одит на геопространствени бази данни,
  • Специализирани консултантски услуги, свързани с анализ, структуриране, миграция и интеграция на информационни масиви. 

 

Цифров модел за територията на България

След години събиране и обработване на информация за територията на България, създадохме цифров модел на страната. Моделът и структурата на предлаганите данни позволяват решаване на широк кръг от задачи, свързани с пресъздаване на реалността, с анализ и моделиране на събития. Те са необходим елемент при вземането на информирани решения при Проучване, Проектиране, Управление.

 

Свържете се с наш експерт и научете повече!

 

 

Карта на България

Печатна топографска карта

Създадохме и продукт - идеален аксесоар за всеки офис! Топографска карта на територията на България, която притежава висока информационна стойност, носи излъчването на картина и крие функционалността на реклама. 

 

За Вас, ние можем да вградим логото Ви и елементи на Вашата фирмена идентичност, като стилен елемент от нашата карта, за Ваши цели.
Картата съдържа данни за пътната мрежа на България, населени места и административни граници, хидрография и релеф.
По Ваше желание, тя може да бъде разпечатана върху разпенено PVC, което и придава стабилен завършен вид и в същото време материята позволява да бъдат обозначавани чрез пинчета, важни местоположения.Обадете ни се, поръчайте за Вашия фирмен празник и зарадвайте Вашите корпоративни партньори!