Устройствено планиране и инвестиционно проектиране

Устройството на територията е многостранна и комплексна дейност. Тя има за цел да установи балансирано и устойчиво развитие на обществото – създаване на благоприятни условия за живеене, труд и отдих, опазване на околната среда и други.

 

Инвестиционният проект представлява набор от документи и проектно-сметна документация, чиято цел е да създаде предпоставки за физическото изграждане на обект.

 

При изпълнение на клиентски проекти в областта на устройственото планиране или инвестиционното проектиране, ние залагаме на широкото приложение на нашите експертни консултантски услуги. Фирмата консултира инвеститори и администрации, с цел изясняване на необходимите цели и приложимите мерки за постигане на крайното им намерение.

 

При изпълнение на услугите си, в Мапекс винаги се водим от принципите на пропорционалност, превантивност, комплексност и балансираност. Нашите компетенции покриват, както всички дейности по планиране и проектиране, така и по адекватното прилагане на административни и нормативни актове, ограничения, процедури.

 

 

Научете повече за нашия опит!

 

Обърнете се към нас с Вашите конкретни въпроси