Студенти се запознаха с ролята на кадастъра в бизнеса с имоти

12.3.2024 г.
Катедра „Недвижима собственост” организира информационна среща за студентите с представители на фирма „Мапекс“ АД.

Катедра „Недвижима собственост” организира информационна среща за студентите с представители на фирма „Мапекс“ АД. В рамките на събитието инж. Александър Лазаров, изпълнителен директор на „Мапекс“ АД, изнесе лекция за ролята на кадастъра в бизнеса с имоти. 

Деканът на Бизнес факултета и ръководител на катедра „Недвижима собственост“ проф. д-р Георги Забунов представи лектора и подчерта, че  в периода 2009-2013 г. инж. Александър Лазаров заема поста изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и е създател на ГИС София. Проф. д-р Георги Забунов обърна внимание, че „Мапекс“ АД повече от 20 години работи за развитието на качествени геодезически и геоинформационни услуги и осигуряване на обслужване според най-високите стандарти в областта на геодезията и географските информационни системи и допълни: „Убеден съм, че тази среща ще бъде не само много полезна, но и интересна за вас, защото ще ви даде възможност да почерпите опит и да общувате директно с доказани професионалисти“.

Основни акценти в изложението на инж. Александър Лазаров бяха собственост, елементи на устройството на територията, влияние на устройството на територията върху собствеността и влияние на устройството на територията върху инвестициите в недвижими имоти.

Лекторът отбеляза също и важността на Географските информационни системи (ГИС), които представляват съвкупност от компютърен софтуер и хардуер за създаване и управление на геоинформация. В световен план, а от години и в България, ГИС имат широк обхват на приложение както в публичния, така и в и частния сектор. Чрез тях успешно и надеждно да се управлява информация за територията, активите и инфраструктурата.

 

Източник и снимки - УНСС