Мапекс прави оценка на сгради по американски стандарт BOMA

Методът за пресмятане на площи по стандартите на BOMA може да се приложи както за ново строителство, така и за съществуващи сгради от всякакъв тип.

ГИС АЛИАНС отбеляза Международния Ден на ГИС Технологиите

ГИС Алианс отбеляза Световния Ден на ГИС Технологиите 2018 с Конференция в Град Хотел София.