СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с отмяна на извънредното положение в Република България Ви информираме, за следната организация на работа:

ТОБЕЛ-COVID 19 - СЪЗДАДЕН ЗА ГРАЖДАНИ

Актуална информация, показваща новите случаи на заразени с CОVID-19 в страната, можете да следите на сайта ни - Tобел-COVID19 https://covid.tobel.bg/

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ АГКК ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПУП

В процедурата по одобряване на ПУП, общинската администрация изисква проектът за ПУП да бъде съгласуван със Службата по геодезия, картография и кадастър.