23 ГОДИНИ МАПЕКС

Мапекс навърши 23 години! Пожелаваме здраве и благоденствие на всички колеги, клиенти и приятели!

НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ - 12 ЮЛИ 2024

Уважаеми клиенти и партньори, Бихме искали да ви информираме, че на 12 юли 2024 г. офисите на Мапекс, извънредно ще работят с намалено работно време, както следва: 08:30-15:30 ч.

СТУДЕНТИ СЕ ЗАПОЗНАХА С РОЛЯТА НА КАДАСТЪРА В БИЗНЕСА С ИМОТИ

Катедра „Недвижима собственост” организира информационна среща за студентите с представители на фирма „Мапекс“ АД. В рамките на събитието инж. Александър Лазаров, изпълнителен директор на фирмата, изнесе лекция за ролята на кадастъра в бизнеса с имоти.

ИЗРАБОТВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП (ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН)

Целта на процедурата по изработване и одобряване на ПУП е да се урегулират поземлените имоти, улиците, кварталите, да се определи предназначението и допустимото застрояване на имотите, попадащи в обхвата на проекта.