ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с въведеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, от 16.03.2020 г. фирма „МАПЕКС“ АД въвежда следната организация на работа:

Тобел-COVID 19 - създаден за граждани

Вече е достъпен новия сайт, разработен от Мапекс - Tобел-COVID19, в знак на съпричастност към развиващата се извънредна ситуация в страната.

ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ

С помощта на вертикалната планировка се дава решение за отводняване на територията на конкретния проект. Вертикалната планировка осигурява нормалното функциониране и обслужване на всяка сграда и съоръжение.