КОМБИНИРАНА СКИЦА ЗА ПЪЛНА ИЛИ ЧАСТИЧНА ИДЕНТИЧНОСТ ЗА ИМОТ

Чрез комбинираната скица в графичен вид се представя връзката между различни планове, изработени и одобрени в различни моменти от време.

ZIGO

ZiGO e облачно решение, позволяващо на организациите да оптимизират логистичните си процеси и в резултат на това да предоставят по-качествени и достъпни услуги на клиентите си.

ТОБЕЛ-COVID 19 - СЪЗДАДЕН ЗА ГРАЖДАНИ

Актуална информация, показваща новите случаи на заразени с CОVID-19 в страната, можете да следите на сайта ни - Tобел-COVID19 https://covid.tobel.bg/