Подготовка на документи за Виза за проектиране

Първият документ, който е необходим, за да реализирате инвестиционното си намерение е Виза за проучване и проектиране, която се издава от общинската администрация. Ние от Мапекс можем да подготвим необходимите документи, с което да подпомогнем общинската администрация, за да получите Визата в съответствие с конкретното Ви инвестиционно намерение.

В Мапекс можем да подготвим мотивирано предложение за Виза, което отговаря на нормативната уредба и съответства на вашите намерения.

Можем да подготвим и комбинирана скица, необходима за виза за проектиране.

За издаване на визата понякога е необходимо да се направи заснемане на растителността и да се направи заверка на проекта за Виза в дирекция Зелени системи. В Мапекс можем да извършим заснемането на дървесната растителност, тя да бъде описана от дендролог и да заверим проекта за Виза в дирекция Зелени системи.

Необходими документи:

  • Документ за собственост (Политика по ЗЗЛД/GDPR);
  • Скица на имота;
  • Извадка от действащ застроителен и регулационен план;
  • Описание на инвестиционното намерение на собственика.

Срок за изпълнение на техническите дейности -  5-10 работни дни.