VTrans

VTrans позволява трансформиране на графични обекти в среда на AutoCAD между различни координатни и/или височинни системи

VTrans е програма, която служи  за трансформиране на графични обекти в среда на AutoCAD между различните координатни и/или височинни системи, използвани в България, както и между локални координатни системи.

Ползи

Чрез VTrans всеки потребител в AutoCAD може лесно да избере желаната координатна система и да трансформира работния си план в нея, без да е необходимо да преминава през външен софтуер и след това да се връща в AutoCAD.

Координатните системи, между които е възможна трансформация са:

  • 1930
  • 1950
  • 1970
  • Софийска
  • 2005 UTM
  • 2005 Кадастрална

Височинните системи, между които е възможна трансформация са:

  • Елипсоидна - към елипсоид GRS80
  • Балтийска
  • ETRS - реализация ETRF2007

Чрез програмата може да се извършва и изчисляване на параметрите на планова трансформация по Хелмерт или Афинна, с последващото им използване за трансформиране на графични обекти от чертежа.

Област на приложение

Често срещана задача в ежедневието на инженери и проектанти от различни специалности е необходимостта да се трансформират наличните CAD-планове и проекти в друга координатна и/или височинна система, например във връзка с преобразуването на наличните геодезически и картографски материали в „Българска геодезическа система 2005“.

Ръководство за работа с програмата прочетете тук

Регистрираните потребители могат да изтеглят последната версия на програмата от тук