Tobel - управление на територията в умния град

2.5.2023 г.

Понятието смарт сити придобива все по-голям обхват на тълкуване и реализация. В него се включват системи за транспорт, екология, трафик, мобилност, ефективно управление на териториите и редица други. За основата на повечето от тези теми служи дигиталното копие на територията. През последните 30 години технологиите за цифрово интерпретиране на градовете претърпяха невероятно развитие. Актуалните днес понятия са дигитален двойник, изкуствен интелект, добавена реалност, дигитални проекти, дигитални архиви. Приложения като Google Earth, Bing и Here налагат стандарти, с които потребителите свикват, и новосъздадените продукти трябва да ги следват, за да се наложат и развиват.
Част от пулса на днешното време е развитието и предлагането на голямо количество Open Source приложения, които имат приятен интерфейс и редица компании започват да развиват свои продукти, които така и не успяват да стигнат до необходимата дълбочина на решаване на реални задачи. В годините сме били свидетели на редица решения, които използват прекрасни базови софтуери, но за да бъдат приложими, от решаващо значение е в тях да бъдат реализирани работни процеси, които стриктно съответстват на законодателството, но в същото време отразяват и спецификата на работата на конкретната организация. Тази специфика е нещото, което прави решението работещо или не.
През последните години се появиха и разработки, които не могат да задоволят и минимални изисквания на възложителите. Причината за това е, че за дигитализация на територията започнаха да се отделят все повече средства, което предизвика този бранш да привлече интересите на компании, които имат понятие от писане на софтуер вероятно, но нямат никаква представа от предметната област на дигиталната интерпретация на територията. Така се появиха сакати приложения. Такива решения, от една страна, похабяват ценен обществен ресурс, а от друга - компрометират технологиите като средство за облекчаване на живота на организациите. А облекчаването на живота на организациите година след година става все по-важно. И общините, и държавната администрация, а следователно и всички потребители на техните услуги, се изправят пред проблема с пълната липсаса на кадри. Много често за един специалист се борят 4-5 администрации, а заедно с тях и частният бизнес. Огромна част от архивите за територията са човекозависими - по места има някой специалист, който познава наизуст наличните документи, и неговата подмяна или пенсиониране ще доведе конкретната администрация до невъзможност да изпълнява задълженията си. В същото време на много места техническият архив е в изключително лошо състояние, което прави невъзможно извличането на информация.
Съвременния свят използва все по-често приложения, снабдени с дигитални двойници на територията. За съжаление у нас прилагането на такива информационни решения е рядкост. Нашата компания се среща годишно с повече от 60 общински и държавни администрации. Голямата ни битка е да внедрим една базова ГИС за управление на територията, която съдържа информация за кадастър, устройствени планове, инженерна инфраструктура, общинска собственост, дистанционни измервания. Реалността показва, че са единични случаите, в които срещаме разбиране за внедряване дори на базови ГИС технологии. За нас беше изненадващо, че опитът ни да презентираме дигитални двойници дори в големи инфраструктурни компании не срещна разбиране за ползите от наличието на информация с висока детайлност и надеждност.
Определено професионалната общност е необходимо да измине още дълъг път, за да достигне до разбирането за необходимостта от подобни решения.

Във внедряването на подобни приложения се срещат основно два проблема:

 - Липсата на средства или липсата на навик в организациите да отделят ресурс за подобни технологии;

 - Липсата на разбиране за ползите от внедряване на технологични решения.

Към втория проблем причисляваме и кръга от клиенти, които вече са се опарили от решения с лошо качество. За жалост, понеже в решенията с лошо качество липсва професионализъм, те са често на ниски цени. Така процедури за обществени поръчки с единствен критерий "най-ниска цена", естествено, се печелят от компании с минимален опит. Ниската цена е нещо много примамливо. Но ниската цена почти винаги излиза по-скъпа.
Технологичното решение на "Мапекс" за управление на територията се казва Tobel. То съществува във варианти Tobel Desktop - за поддържане на информацията в съответната организация, за управление на работните процеси, за издаването на документи; Tobel Web - за представяне в интернет на избрани части от наличните бази данни; и Tobel Light - приложение за Android, което позволява работа с мобилно устройство с наличните бази данни или събиране на информация от терен.
Практиката ни досега показва, че фамилията Tobel се справя чудесно с управлението на информацията и работните процеси в редица браншове - общини, ВиК дружества, газоразпределителни дружества, фирми за недвижими имоти, държавни администрации, геодезически фирми и други.
Дългогодишен и успешен проект за реализация на Tobel e община Шумен - https://shumenweb.tobel.bg. Столичната община използва наши продукти за управление на територията повече от 20 години. Там всекидневно данните се ползват от повече от 500 специалисти в Desktop среда и от няколко десетки хиляди потребители месечно в интернет. Беше разработено и безплатно приложение за мобилни устройства за достъп до данните на Столичната община - NAG.Mobile.
През последната година по пътя на дигитализацията тръгнаха общините Радомир, Смолян, Самоков, Хасково и др. Tobel продукти има внедрени във ВиК - Сливен, Пловдив, Варна, Монтана, Враца, Благоевград, Велико Търново, Търговище. В процес на внедряване е ВиК - Бургас. 

Много интересен е опитът ни с интеграцията на живи датчици с продуктите Tobel. По този начин ГИС приложението става "живо". В реално време могат да се наблюдават отчетите на датчици за налягане, за ниво на резервоари, за съдържание на различни химически елементи или за моментния разход на електроенергия. Успешна е и интеграцията на Tobel с различни инкасо или SCADA системи.
Опитът ни през последните години показва, че потребителите на ГИС решения имат нужда от своето осъзнаване, за да стигнат до реализация на такива приложени в практиката си. Разумен подход е да бъдат направени инвестиции в тази насока, преди обстоятелствата да ни принудят да се взимат бързи и недобре обмислени решения.

Източник: digitalk.bg